یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

cache/resized/8876adfb4f7784a47c049ad4ee8849d1.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگام امام خمینی(ره) به عنوان عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس ...
cache/resized/400b8013e9e54d3a015ece09d014dfe6.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگام امام خمینی(ره) به عنوان حامی علمی و معنوی یازدهمین کنفرانس ...
cache/resized/e5aa2171c5ee2dbe8a0193edb25c0564.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، پروفسور علی اکبر فرهنگی، استاد برجسته دانشگاه تهران و چهره ماندگار مدیریت کشور به عنوان ...
cache/resized/4ba5abc3de152a61400f808a56d3fb41.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر جعفر عبدالملکی، قائم مقام شبکه سه سیما به عنوان عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس معرفی ...
cache/resized/767962677fa9124ce05ae750d6fea6ca.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سید عبدالرضا کیا، قائم مقام شبکه پنج سیما به عنوان عضو شورای سیاست گذاری یازدهمین ...
cache/resized/3ae8f1a2f967f3fec8092a9cfdca6944.jpg
  به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، پروفسور علی اکبر فرهنگی، استاد برجسته دانشگاه تهران و چهره ماندگار مدیریت ...
cache/resized/9084c6b674350b997de48f89da5e8ed9.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر رضا ناظری، روانشناس و دانش آموخته دانشگاه UTM مالزی به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی ...
cache/resized/1565049e2eefe6a2a489db15dbf91055.jpg
  به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سعید کاردار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ...
cache/resized/628baf246418fd0a0fe1e0fa89bfb06c.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، هتل جاده ابریشم به عنوان میزبان مدعوین کنفرانس و حامی طلائی کنفرانس معرفی شد
cache/resized/9b84e03ec6b8f14710ef62f49407f364.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شبکه سرمایه گذاری ایران و چین، به عنوان حامی معنوی کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/3a8a7f9cdd7999e7565519bdae80bbc1.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مرکز بین المللی داوری و حقوقی ایران و چین، به عنوان حامی مالی کنفرانس در سطح الماس معرفی ...
cache/resized/a06331ea873729a60533a623458c622c.jpg
  به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، اتاق بازرگانان ایرانی مقیم چین، به عنوان حامی معنوی کنفرانس معرفی شد.
اعضاء کمیته های تخصصی کنفرانس
cache/resized/96e6b49b44e68cc9540ecf53c97752e2.jpg
cache/resized/9d6f015d462b239f902e4ef83c2ffacd.jpg
cache/resized/570caef7f6ef7fc2ac0e4e5107bd5606.jpg
cache/resized/2608ec1da89e1b1a5ca8932befe391e1.jpg
cache/resized/d743039e996d2f017b5d7d0f519960df.jpg
cache/resized/ccdf6f51e23f6147c8672c3057830d15.jpg
cache/resized/3cc18b41563977ee569317773f5da3bf.jpg
cache/resized/e6104e76b59f11f26b4cb434bcd076f3.jpg
cache/resized/d6156f396a57ccefa897e744b0601ca5.jpg
cache/resized/b91682d65f5a637be0d628478dd30147.jpg
cache/resized/5f14dea78fa121d913e749d66c3faae3.jpg
cache/resized/c50c462acf8721fe91d4ccc8450c084c.jpg
cache/resized/86a907abc19f0cc762203e004f4826ac.jpg
cache/resized/c03122727c008af3ae1dee7c3a39a600.jpg
cache/resized/7a19362e40d5983d3624cedb45724b11.jpg
cache/resized/abac37c99e217acf72d3607725949eb5.jpg
cache/resized/e0cdf359b747a570d9d7f2134e71fa66.jpg
cache/resized/fef5e28227abdad0c91ce9d1bcc67d41.jpg
cache/resized/9a4767e4bf8cfa53b88defb2367b68df.jpg
cache/resized/3ef4e44534374aa1a470d3988e8e0e4f.jpg
cache/resized/23328e7c7ec2250b50ab4aa35276a56a.jpg
cache/resized/3b1df98595f4671a5f3a712fa23f1b58.jpg
cache/resized/9f2cf9f8daf3cbb419940328947570d3.jpg
cache/resized/dce7bd284e88e7425d936543478e26d8.jpg
cache/resized/7b6f6bfdf8c533610f511332eed8f160.jpg
cache/resized/b26ecb3999cef5129ae8aabeadbace5c.jpg
cache/resized/0634005c3796c6da1c71c8e8863bc8a1.jpg
cache/resized/14e100bde1fb19d10838a155ea396a6e.jpg
cache/resized/25967cb64e692f64a7e6eb9665cd9da5.jpg
cache/resized/c4ed8955bba3a01e423616af2afa2f90.jpg
cache/resized/ad5dd29badd315c03a25192a6c851db9.jpg
cache/resized/a65310ac2c724338b367b6fc8f8f5ec7.jpg
cache/resized/4265b4e969d4afe461e42ffdff341937.jpg
cache/resized/767ca9180229e49200d1d41d539d7f18.jpg
cache/resized/ef138bc916f773d0ed0d9d4de4ebdcf1.jpg
cache/resized/63fe1cf0a8a01b83faa0b2f710d697ec.jpg
cache/resized/ba67b650e553caa96e81e4a615d25de9.jpg
cache/resized/05d50e1b520a94ebee6d8a7c82acdfaf.jpg
cache/resized/e1a3c7960918abdd61f09f1241bc1373.jpg
cache/resized/be0fa1f5c4d10d14f7fd7337d13fed7e.jpg
cache/resized/837b0ff6b7228bb6b7828dfd67f1a163.jpg
cache/resized/d3dc9d9a63c6a5462a6022a84661b592.jpg
cache/resized/02025b0ca52236174e5d292d732bcd8f.jpg
cache/resized/c92c5d50651e8a8741f6ef7f8bfb128d.jpg
cache/resized/151225dfd5d6a1f18143dd3d0ed32974.jpg
cache/resized/bb6518b50b99a1f9601d943e0b67bc92.jpg
cache/resized/95f3a020ca92f1ea39e5d16986393e02.jpg
cache/resized/cf6b4c4025cf6854d0e95517b88ed0e2.jpg
cache/resized/fc2a8b06914c91d3312224096749ce10.jpg
cache/resized/9a9f1bc0cf3df1ed215a282cd371a5d6.jpg
cache/resized/283cdaa64b02989aeca38c98fe0005aa.jpg
cache/resized/0ce4a47df7561518473d72bc0c57c176.jpg
cache/resized/722e5332cafa1a0fcf855d0bac5db1ec.jpg
cache/resized/d3952b6cb68207f2a399c62adc2cba94.jpg
cache/resized/6dca9c63fda11fc89489d6a9468ba99c.jpg
cache/resized/1f0214d6fab02982b4be7e4f9e13efdc.jpg
cache/resized/df745e014be43273d60d7e86e08170bf.jpg
cache/resized/04392ed59a3b2ccdba8f4cd2ba8b7aeb.jpg
cache/resized/85c5d744351d73bf2a3318b0645bfd27.jpg
cache/resized/3e32c9fdc7003d3b30d7cfc3fbfa1e6d.jpg
cache/resized/2550a73bb47880d5f7a40e6783576932.jpg
cache/resized/5a14d5d913465edb9c6576a8333bf299.jpg
cache/resized/79e449c046622ecf29624e53cc28ad6b.jpg
cache/resized/2385ba10ea2e5c5ce35b940fe41f542d.jpg
cache/resized/81bf103ca5ce168d4cf1d28a74ca2bc9.jpg
cache/resized/ae435000b7bfc4c0401507392155e3ac.jpg
cache/resized/e9bf6abe23f8bf86056a48f01c7b74c6.jpg
cache/resized/d919a5cd16fe1fe94490e704bb393346.jpg
cache/resized/daadd6ee1f629eabf58959a0ee43881e.jpg
cache/resized/ee19c4c11d97adad602e2580e6b6bfbe.jpg
cache/resized/68c398991d807f8050034971a5ad8949.jpg
cache/resized/4cbe853d60428046eda2b334e6600ead.jpg
cache/resized/7fa678cc911a7deca6e98c62682a8593.jpg
cache/resized/7a5a9d483f518e1df00247fe6f6d5c61.jpg
cache/resized/b54d3c7620371be332b5abad717c03f0.jpg
cache/resized/3ed7864eb79f5be198946ba5302f0772.jpg
cache/resized/efbabe9cea1c64a4f98864cd0568f0da.jpg
cache/resized/ecffbcfb8bac78963ae56a05d2560b58.jpg
cache/resized/bb59321b658a09d085f5df4a91a3b2b7.jpg
cache/resized/174c4519071de9349c045a4d167c4b87.jpg
cache/resized/72d908e6ef6a94bcf2850aa7a989653a.jpg
cache/resized/32f7a6d7c56f4ef3d4667be82f9c47be.jpg
cache/resized/86bdb8e0e7d05a5b23217456033ca5de.jpg
cache/resized/fc6998df17277d83a42a2abaf478221a.jpg
cache/resized/4d0a3c87c9c571dfe101750576f405ff.jpg
cache/resized/6a54bb9c3d933fedfe92d9d84b47fd41.jpg
cache/resized/01e5816c4105255b11b41f3253012f3a.jpg
cache/resized/ca7120715acef2fbeeddf645e0ae6de2.jpg
cache/resized/34f76e926332a9acbb8460b43e37c53d.jpg
cache/resized/ec9a897d384489d1562a54e288e2665e.jpg
cache/resized/99e40064f7e5ff3a57e8bd93dabc596c.jpg
cache/resized/c336552023ed161d9d3c0d0551c73a66.jpg
cache/resized/8bf0922027e00111a4aabb943359f775.jpg
cache/resized/1e05ed42bc48a8bbfc8993c9bccb2ce8.jpg
cache/resized/77d31ce4b4ae60859a97d0fe2013de07.jpg
cache/resized/a1b72079e633c4d7cdbeeb1d0b2b8be6.jpg
cache/resized/6038df030c8a17d239dff2f294405990.jpg
cache/resized/fbf16e89ec852ecc422112dcedd8ffb4.jpg
cache/resized/799ea83dfdf8f0299b09a6484961352d.jpg
cache/resized/b882a6d1bb0c260836227eebba28f8cf.jpg
cache/resized/fba45aa92db8c25da9133a985a4e9ab2.jpg
cache/resized/46fb870834bb26f124de6a3381ce351d.jpg
cache/resized/a8d0951fc657b56e1cb4f82e4cf8c699.jpg
cache/resized/1d706cb6f1949b55991092973d95148c.jpg
cache/resized/a61cd22b9f140370e262590ace38d08f.jpg
cache/resized/87ffda2da38aab885124bc1e46139fad.jpg
cache/resized/fad112ab2a007c3c84efd922db90998d.jpg
cache/resized/b04a2288a45e083854bb5435facfe2eb.jpg
cache/resized/b5b7d1cc7ef2a9ec205b68339e6e0f5d.jpg
cache/resized/c64daa023b842e341fffbf81d09168b8.jpg
cache/resized/d4bf0ad6204bce7058eb7f0eb93ed8a3.jpg

اخبار کمیته علمی کنفرانس

cache/resized/b07c7049036dac526d833d178c6e5923.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، پروفسور هاب مارزانا  ویتک هاجوک به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/0970f2fde0558f86a04f881d856fe5d2.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مالگورزاتا دنکیوچی به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/d8b6a5f8a3d15d0812fead5148085dc7.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر رنتا اولنیک به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/d1b4aa48e8e14d037da7461bb1ab624a.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر آنا کاتانویچ عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/f52938f0376e512068a582fe12164377.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر پل پلاتک به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/fac698f940339b1d9027bdd0ea43ddc3.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر امیر روشن بخش قنبری، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران به عنوان عضو جدید کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/258c75ea5102fbc2244ff416aad1ec73.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، حمیدرضا کارگر، عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کارهای پیشرو در پیاده سازی استراتژی تولید سبز و ...
cache/resized/bc9e1d154a40d385e000189f1dfd8aa4.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سید سجاد موسوی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/a6649e589de3fed19e2a7518f04f37b4.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مهدی یاراحمدی خراسانی، مدرس دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/5bfe690523d3a7d17c64714a4aef2498.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر رامبد باران دوست، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)، عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس شد.
cache/resized/d28ab4025fdcbd2e7204aa70c0fb8848.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر بهاره اصانلو، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، به عنوان عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/5843ad8dc6368b13d33b86c9dbd1cd49.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر رضا اسماعیل پور، عضو هیات علمی دانشگاه گیلان، به عنوان عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.
سخنرانان و مدعوین بین المللی کلیدی
cache/resized/1adb7a3517d3873a1eb91c866dda8294.jpg
cache/resized/205cbee238127bf2c081e4febde1c775.jpg
cache/resized/98a2993c549379e3fb515c60caea3a7f.jpg
cache/resized/8ac61b7830f4639e0a40c78e2ef754e9.jpg
cache/resized/0aa6b71feef49a376e9e79dddb774ccc.jpg
cache/resized/2268755a4cfe058fcc270a54e6b217bd.jpg
cache/resized/c9b5fe47b0f494bb5f640ed2eb9bd70e.jpg
cache/resized/a47634eaf9146709c771f8bca4afaf66.jpg
cache/resized/8e31c81b0ba072cb14dd322da23e1ee8.jpg

   

کمیته علمی کنفرانس
cache/resized/db819152b2c122c231608307d15c6700.jpg
cache/resized/b08d351797bae4799c07b356bf575ade.jpg
cache/resized/ea110ab77e76747df49675bbdbb682b8.jpg
cache/resized/2c29925264fd04e2d21d264b3028eb7f.jpg
cache/resized/3fb21655a379b5729f172cb52e2a3346.jpg
cache/resized/04c53e6955b61b4c741351799026871d.jpg
cache/resized/16d666e707f92002a76bfecc96ae683b.jpg
cache/resized/c912b642b3c34642e66691ee67d76d16.jpg
cache/resized/9b55d469cae17fd56c2a683bd1e1f1d9.jpg
cache/resized/1a69614630dfe5c4c32182b0e473d044.jpg
cache/resized/9eceeef0d67b574275ec4a01da63c452.jpg
cache/resized/e79a40b71372bd68f2baaeffa3b7a3df.jpg
cache/resized/f22191c9f4c0588276b9bdf706c44dce.jpg
cache/resized/71087d8f4a690a5dbfabecf735b727cd.jpg
cache/resized/552ec12b00bea476984b658389e02e6f.jpg
cache/resized/fc746a49b4dddcafdbbb773fbe252d22.jpg
cache/resized/c0b3270891dae4b2476e634be235668d.jpg
cache/resized/bf3e98274ae4fc67a7bf0d63c3818807.jpg
cache/resized/52ebde9364d76c3ce3d8eed8122f85c9.jpg
cache/resized/d6161423a08316920d257dacd70a1431.jpg
cache/resized/a056e1a6db3f0bffb0be86a1c86cfe8b.jpg
cache/resized/21248aa516b328c95ee7913b007e46e4.jpg
cache/resized/d87a193e50459220e0054c3baa122931.jpg
cache/resized/9c7400f80ef553cb5d0ef60f6fc999ef.jpg
cache/resized/77996d1e801ca64602689cdcf8525ae9.jpg
cache/resized/e3588258212c0ebacb8f763503ce9515.jpg
cache/resized/56ba15ba4dafcb7021d835a206625ef2.jpg
cache/resized/74a758dd42899c7b46fe910ce2f586ea.jpg
cache/resized/217ad7e485776ae1ac23d8e268307bc6.jpg
cache/resized/b56059ab16d23a6e028c177e939e18e9.jpg
cache/resized/ac2789166139062d8d44308f372b9656.jpg
cache/resized/2e287b6f27915d43a53520ec632e0327.jpg
cache/resized/ebf743c9140407d4cd2a00cab2c0d625.jpg
cache/resized/c7bd9c049dd52a2dfbbbb5e7d54493b4.jpg
cache/resized/0e7e36770f08a0d90dc917fa78248594.jpg
cache/resized/94bb51296d1f1652e9bad94c521c63f4.jpg
cache/resized/b9bed5bb87c3a7ad82aed75d035c0a4f.jpg
cache/resized/f4eaec321413c8f9cf98c75cab99f22c.jpg
cache/resized/d2d3d9a61cf32739bba6fddbcb781833.jpg
cache/resized/e9e46fce87cde7b39d692b00c4ee803b.jpg
cache/resized/0d87d1ff1c038c7d79cc0b56347da3b3.jpg
cache/resized/a449df02db4c5989fe34d0c1492c9571.jpg
cache/resized/8098a1d32e9f370260ff1608384746c1.jpg
cache/resized/252cbf7f77fd0c6ad86cb66473d3a392.jpg
cache/resized/2be5897c7e69a656e1dca4b8c48ace06.jpg
cache/resized/82ec00bb45a7ebaadde752bc8f52472e.jpg
cache/resized/da0fa3ad72be2c366925ee21671d9fb7.jpg
cache/resized/27a407bdfdae5ce0c1cd89bf763c99ec.jpg
cache/resized/216c2a9d93d0e95e6785f2e145ac95cf.jpg
cache/resized/20896be20168673e3cd38e9181873a15.jpg
cache/resized/365d2a8c50d542a2e4461ece551498ce.jpg
cache/resized/4f2d14373bc76a4f564624c7262f02e4.jpg
cache/resized/2115449b38a29ef9b926e655a1428a17.jpg
cache/resized/3559c4337e24f30fb75ae632a4c31123.jpg
cache/resized/2b0fb79f5e1ea1c6fd74be8e97d55262.jpg
cache/resized/c2310e772167454712de324c53773fcf.jpg
cache/resized/836fe17f8f22de7cc5c741c5a08e3705.jpg
cache/resized/da4c3e12e9e7098fca656bb4df67f731.jpg
cache/resized/9bb53b293a78ca76243f480709ea5527.jpg
cache/resized/0a4ae097a253c45124e932a107f44159.jpg
cache/resized/abd7ae6a0db6d7b38604ba07215a8b21.jpg
cache/resized/29ef2a6fd9a0abd271c129a3e2528c46.jpg
cache/resized/ec7e6f74b5f9277b5f87ec1ff897f6ea.jpg
cache/resized/b6d620afb027a6ba78e573e0e95bada0.jpg
cache/resized/b0a845bf7e73f837385bc45e0fcc9090.jpg
cache/resized/16276bc51466f9e9fd7befb83e14f92b.jpg
cache/resized/365242f39eb79ed75214c9e0b800b7fb.jpg
cache/resized/930e2d24509c2cf930d933e9a21ae600.jpg
cache/resized/ea5e5dad2cb7a55261fb8ef04abb717b.jpg
cache/resized/cb650bedaa3834d9846fbb854980a4ac.jpg
cache/resized/13b86ea06fa3c15f5d669ff0e440fb4c.jpg
cache/resized/18bb03929d796a5eaea1378b9651f64c.jpg
cache/resized/71879a1e3959c9caedfe4b89f51a30b0.jpg
cache/resized/f53d1d6fb12f2e14de716efad5b01d4e.jpg
cache/resized/a6660a9cfb75d681aa42d45758ceb36a.jpg
cache/resized/220854dcace354a0926d804dabf12b15.jpg
cache/resized/84683c9716a3bd3d443a088356acd4fd.jpg
cache/resized/1977004af5315d15a2e5a02e9b0d09f4.jpg
cache/resized/2d951d5d87dc3248ac526fc2fc04474d.jpg
cache/resized/1880551158fb2e7238850f7621528752.jpg
cache/resized/25261afa66d7f974b5dcb8fd686e3076.jpg
cache/resized/3dac514b891ebe578eab4a8f29170ae1.jpg
cache/resized/0180d6d4e6d24a320d7dfd96d0a5671f.jpg
cache/resized/3ff8d5a981e14fededcedba720868400.jpg
cache/resized/9fc4b4669d1fec5d8ee76ac1841f994d.jpg
cache/resized/1fe54672d912f0fd4b8ce910c0a8dbe8.jpg
cache/resized/405930468b3afa66a9484a3af86ab85d.jpg
cache/resized/93cc88395ad772d042becb1e2bbeed6b.jpg
cache/resized/dbcaf6864a74ef6e7efa5b5e71a4bec8.jpg
cache/resized/2ae956a1cdc76a3e7d1476e13edc4058.jpg
cache/resized/085552fc8c02a95c61ab5407258bedd6.jpg
cache/resized/a1dbbe03cc73fe203b93357d61d3fae0.jpg
cache/resized/ddc8495d78abded5b24b0804bead2bda.jpg
cache/resized/4cf4f0d8e4cf03c3782470c80ee2ed74.jpg
cache/resized/88bb742c35abcd979a3fac75607d6bc8.jpg
cache/resized/1271ef2a2dcfecb5745b9f5d99ea96fd.jpg
cache/resized/b3e597fc8b69b933d63189778bfe53c0.jpg
cache/resized/c0abafea7fc35713ca97e8c3d4abc628.jpg
cache/resized/e6819e5e241d7e1785edc01c739a419f.jpg
cache/resized/814b198ebc36f60fd5a337327c6b28b0.jpg
cache/resized/fe8578f3af531ca592b925ad3951d622.jpg
cache/resized/58c7892a7b1cd8851225808d6331d576.jpg
cache/resized/d207009791f2266605d43dd9e5302ca1.jpg
cache/resized/316959b8695fe6dc680e876994e236b8.jpg
cache/resized/1e95b42f81818f0d8ca7b33ad937c39e.jpg
cache/resized/183219dcb803e0a8e3774df3e0b5f992.jpg
cache/resized/b3e676029a9b9e3e30fe8247923afae7.jpg
cache/resized/0c734c39fc5dcfbd8cae3b224e955461.jpg
cache/resized/6f23ec560e90bb2533403514af5b6a6b.jpg
cache/resized/89fd8f73291663e67573e589e94d0d16.jpg
cache/resized/fb455c4df86eea4b7e337fac7f59b97a.jpg
cache/resized/d48501f5e50ddd912a1106e7141fa084.jpg
cache/resized/0cece7247b62e3277911649154d3b880.jpg
cache/resized/caae5f1b8a5d9dbff62e865f9960d36e.jpg
cache/resized/caef4d5a376e980422cecf53e484ca31.jpg
cache/resized/57248022971aadc778b07b886e5eae26.jpg
cache/resized/daa8b196215c2c550670d1ad9b43afb1.jpg
cache/resized/d538452f147016b57dcf26b565914fbd.jpg
cache/resized/65d1248fa7646a59f951632ecc93eac8.jpg
cache/resized/1e9c7b5e770e4c986bcae1e83b9d2965.jpg
cache/resized/ab9230b65961f82922a98319d4770d3c.jpg
cache/resized/506be05b3403467a956e5902ed3ef39f.jpg
cache/resized/1f9d4260da2904b694146c97aeaa8f41.jpg
cache/resized/34a5bf1599c159060b4ebf15c2fcc34c.jpg
cache/resized/7392078f6e021ab2b61af54c70248961.jpg
cache/resized/1ab28c56f8e893259c98aa04061a027d.jpg
cache/resized/0c30651e9bf80fbabdd852625ea0759b.jpg
cache/resized/76b6f7a2fed2644dfd5991031868b498.jpg
cache/resized/222b3b03882e214c7b6432deba3c96aa.jpg

حامیان معنوی، سازمان های حاکمیتی

حامیان علمی، دانشگاه ها و مراکز علمی

حامیان معنوی، انجمن ها و موسسات صنفی

حامیان علمی، انجمن ها و موسسات علمی

حـامـیان رســانه ای و فــرهنـگی

حـــامیـان مــالـی کــنفــرانـس

حامیان کنفرانس گذشته

دبیرخانه دائمی کنفرانس

 انجمن مدیریت راهبردی ایران

 آدرس: تهران، کوی نصر(گیشا)، خیابان نهم، پلاک ۳۲، واحد ۰۱

.

 فکس: ۴۳۸۵۲۱۲۵ - ۸۶۰۱۷۰۸۵-۰۲۱

 تلفن: ۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸ 


..:: تمام حقوق متعلق به کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک می باشد ::..

 

طراحی سایت توسط

 طراحی سایت منصور