۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

دانشگاه علامه طباطبایی، به جمع حامیان علمی دوازدهمین کنفرانس پیوست

به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان حامی علمی و معنوی دوزادهمین کنفرانس معرفی شد
  • Hits: 312

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است