۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

نماینده دانشگاه علامه طباطبایی، عضوشورای سیاستگذاری کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر نادر مظلومی، نماینده دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، به عنوان عضو شورای سیاستگذاری دوازدهمین کنفرانس معرفی شد.

  • Hits: 363

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است