۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

نماینده دانشگاه تربیت مدرس، عضوشورای سیاستگذاری کنفرانس شد


به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، پروفسور سیدحمید خداداد حسینی، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، به عنوان عضو شورای سیاستگذاری دوازدهمین کنفرانس معرفی شد.

  • Hits: 398

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است