۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

قائم مقام دبیر کنفرانس در امور بین الملل منصوب شد

به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، حسام الدین عباس حلاج، به عنوان قائم مقام دبیر کنفرانس در امور بین الملل منصوب و معرفی شد.

  • Hits: 454

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است