۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

مدیر برنامه ریزی سازمانی دوازدهمین کنفرانس منصوب شد

به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، سرکار خانم نرگس خبازها به عنوان مدیر برنامه ریزی سازمانی دوازدهمین کنفرانس منصوب شد.

  • Hits: 543

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است