۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

مدیر برنامه ریزی صنعتی دوازدهمین کنفرانس منصوب شد

به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مهندس وحید تاج مهر، به عنوان مدیر برنامه ریزی صنعتی دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک منصوب و معرفی شد.

  • Hits: 231

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است