۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران، به جمع حامیان علمی و معنوی دوازدهمین کنفرانس پیوست

به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران، به عنوان حامی علمی و معنوی دوازدهمین کنفرانس معرفی شد.

  • Hits: 107

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است