۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

کارگاه تخصصی تفکر سیستمی و حل مسائل استراتژیک، در دوازدهمین کنفرانس برگزار می گردد

به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، کارگاه تخصصی تفکر سیستمی و حل مسائل استراتژیک توسط دکتر مسعود ربیعه، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی (ره)، در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک برگزار می گردد.
سرفصل های این کارگاه تخصصی به شرح زیر است:
چرایی یادگیری تفکر سیستمی؟ (چرا باید متفکر سیستمی بود؟! )- اهمیت و نقش تفکر سیستمی و یادگیری برای مدیران و همگان به همراه مثال¬ها و داستان¬های واقعی و کاربردی
چیستی تفکر سیستمی؟ (تعاریف و مفاهیم اساسی سیستم، تشریح اصول و ویژگی¬های اصلی تفکر سیستمی به همراه مثال-های کاربردی و مدیریتی و مباحثی از مدل ذهنی و یادگیری)
این کارگاه همراه با تمرین عملی در راستای حل مسئله و ارائه داستان ها و فیلم های خیلی کوتاه در حوزه تفکر سیستمی خواهد بود.
اهداف این کارگاه:
یادگیری در خصوص چرایی و چیستی تفکر سیستمی و اینکه "چرا و چگونه می توان  متفکر سیستمی شد؟"
همچنین از مهمترین مباحث این دوره یادگیری و تمرین در خصوص حل مسئله با رویکرد سیستمی می باشد
  • Hits: 176

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است