یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

cache/resized/026e6173477b8d7d5c80ad8e31d6b7ac.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر عباس ارجمندفر، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد یادگار امام(ره)، به عنوان عضو کمیته ...
cache/resized/14e78c0876b793452a604b88254257c8.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن تولید کنندگان و وارد کنندگان ماشین آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی، به عنوان ...
cache/resized/6ce1c101e5aef3b956de1f73dd4bf2ef.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مجمع فعالان اقتصادی به عنوان حامی معنوی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/d083338be07d47ab469b61896ae70d1d.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، جمع مدیران نامدار ایران به عنوان حامی معنوی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/be6d2b8f88b0259d123e98c3ebce47a7.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شرکت ارتباطات زیر ساخت، به عنوان حامی معنوی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/0ecb71ce0285cd050277ad2091a41df4.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر تیگران مارتیسویان، معاون دانشکده مدیریت و تکنولوژی دانشگاه ملی ارمنستان، عضو شورای ...
cache/resized/039a21386cc2794b92953bb4e9d94e58.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مر مارکوسیان، رئیس فناوری اطلاعات و سیستم های مدیریتی دانشگاه ملی ارمنستان، عضو شورای ...
cache/resized/cbea24110cc74e9db43d8e6f23d7adc4.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، به عنوان حامی معنوی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/6188fa485d459af3a9f4c16d814b5e8c.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دانشگاه ملی ارمنستان، رسماً به جمع حامیان علمی و معنوی کنفرانس پیوست.
cache/resized/f82ab696b94262c4b34ec6f2e87f5743.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه بیمه، به جمع حامیان علمی و معنوی کنفرانس پیوست.
cache/resized/ae36262fcdda46f1b5347b485d0d5acc.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن حقوق اقتصادی ایران، به عنوان حامی علمی و معنوی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/235b7f072c7b9f5f758aefce4f4101c3.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مهندس سید مهدی حاتمیان، مدیر کل دفتر مدیریت استراتژیک و کسب و کارهای نوین  شرکت ...
اعضاء کمیته های تخصصی کنفرانس
cache/resized/20662343262324befa8b8baae55fc938.jpg
cache/resized/a84320ce26409a0026d2aebf62b63567.jpg
cache/resized/4037e1b5375a5b5b6900194d6d1c0c13.jpg
cache/resized/95f3a020ca92f1ea39e5d16986393e02.jpg
cache/resized/ef138bc916f773d0ed0d9d4de4ebdcf1.jpg
cache/resized/5f14dea78fa121d913e749d66c3faae3.jpg
cache/resized/abac37c99e217acf72d3607725949eb5.jpg
cache/resized/151225dfd5d6a1f18143dd3d0ed32974.jpg
cache/resized/a8d0951fc657b56e1cb4f82e4cf8c699.jpg
cache/resized/daadd6ee1f629eabf58959a0ee43881e.jpg
cache/resized/fef5e28227abdad0c91ce9d1bcc67d41.jpg
cache/resized/a0d37576457edbc1d5133959de2675d3.jpg
cache/resized/0ce4a47df7561518473d72bc0c57c176.jpg
cache/resized/f89dc1475394db0c2be1651341e7f1ed.jpg
cache/resized/87ffda2da38aab885124bc1e46139fad.jpg
cache/resized/14e100bde1fb19d10838a155ea396a6e.jpg
cache/resized/283cdaa64b02989aeca38c98fe0005aa.jpg
cache/resized/fc2a8b06914c91d3312224096749ce10.jpg
cache/resized/e40058bd085510c5468cd10dd38f5597.jpg
cache/resized/437108923e52698c8784d432360c4631.jpg
cache/resized/5a14d5d913465edb9c6576a8333bf299.jpg
cache/resized/a1b72079e633c4d7cdbeeb1d0b2b8be6.jpg
cache/resized/a5d0e2b9f04916011d0c8fcf10957712.jpg
cache/resized/96e6b49b44e68cc9540ecf53c97752e2.jpg
cache/resized/91a9c69273acdc7aa7f6b053d8a138da.jpg
cache/resized/77d31ce4b4ae60859a97d0fe2013de07.jpg
cache/resized/738707d8ffb01c7a647b9e7805ebfe08.jpg
cache/resized/c92c5d50651e8a8741f6ef7f8bfb128d.jpg
cache/resized/9a4767e4bf8cfa53b88defb2367b68df.jpg
cache/resized/b9222d6b55bddc968b565a7e22eb060a.jpg
cache/resized/dbb531cc7a5a61dcad5b812bbcd0fdae.jpg
cache/resized/0634005c3796c6da1c71c8e8863bc8a1.jpg
cache/resized/04392ed59a3b2ccdba8f4cd2ba8b7aeb.jpg
cache/resized/a096f30f3c7d9949f1d90bf387cf0442.jpg
cache/resized/b36fd150cf74d821554f4134eae2a45e.jpg
cache/resized/ad5dd29badd315c03a25192a6c851db9.jpg
cache/resized/570caef7f6ef7fc2ac0e4e5107bd5606.jpg
cache/resized/4d0a3c87c9c571dfe101750576f405ff.jpg
cache/resized/daed6db8e9fa38aef07d297a766e331c.jpg
cache/resized/02025b0ca52236174e5d292d732bcd8f.jpg
cache/resized/6a54bb9c3d933fedfe92d9d84b47fd41.jpg
cache/resized/b91682d65f5a637be0d628478dd30147.jpg
cache/resized/51137ba9b02a919c7b67e0249b4ee735.jpg
cache/resized/772741e663250b6d16aac9c4d666950d.jpg
cache/resized/b54d3c7620371be332b5abad717c03f0.jpg
cache/resized/e6104e76b59f11f26b4cb434bcd076f3.jpg
cache/resized/737c6be711577eb9ae85758de3f4cccb.jpg
cache/resized/ec9a897d384489d1562a54e288e2665e.jpg
cache/resized/a61cd22b9f140370e262590ace38d08f.jpg
cache/resized/2385ba10ea2e5c5ce35b940fe41f542d.jpg
cache/resized/25967cb64e692f64a7e6eb9665cd9da5.jpg
cache/resized/a65310ac2c724338b367b6fc8f8f5ec7.jpg
cache/resized/c50c462acf8721fe91d4ccc8450c084c.jpg
cache/resized/55f0ec5b0eeab37424d46dedbec9d756.jpg
cache/resized/3b1df98595f4671a5f3a712fa23f1b58.jpg
cache/resized/fc6998df17277d83a42a2abaf478221a.jpg
cache/resized/8bf0922027e00111a4aabb943359f775.jpg
cache/resized/b419866340a267fb0835548f953243c4.jpg
cache/resized/c4ed8955bba3a01e423616af2afa2f90.jpg
cache/resized/d1352b75e7af8ea89858d8629935aa72.jpg
cache/resized/d4bf0ad6204bce7058eb7f0eb93ed8a3.jpg
cache/resized/01e5816c4105255b11b41f3253012f3a.jpg
cache/resized/ba67b650e553caa96e81e4a615d25de9.jpg
cache/resized/9d6f015d462b239f902e4ef83c2ffacd.jpg
cache/resized/4cbe853d60428046eda2b334e6600ead.jpg
cache/resized/d3dc9d9a63c6a5462a6022a84661b592.jpg
cache/resized/3e32c9fdc7003d3b30d7cfc3fbfa1e6d.jpg
cache/resized/2dffdc8cd5896e88184b1d8098ecfbc4.jpg
cache/resized/bb6518b50b99a1f9601d943e0b67bc92.jpg
cache/resized/6038df030c8a17d239dff2f294405990.jpg
cache/resized/767ca9180229e49200d1d41d539d7f18.jpg
cache/resized/d3952b6cb68207f2a399c62adc2cba94.jpg
cache/resized/81bf103ca5ce168d4cf1d28a74ca2bc9.jpg
cache/resized/f85767a7796e0081cf45b22e8b8b35c4.jpg
cache/resized/31c10a74da12e363ecc8ce9132267a9b.jpg
cache/resized/a1f4fa6406f73367be9d5991e8461bf8.jpg
cache/resized/ccdf6f51e23f6147c8672c3057830d15.jpg
cache/resized/fbf16e89ec852ecc422112dcedd8ffb4.jpg
cache/resized/be0fa1f5c4d10d14f7fd7337d13fed7e.jpg
cache/resized/3cc18b41563977ee569317773f5da3bf.jpg
cache/resized/fd5b2d891147dd469f69f2a4a83653fc.jpg
cache/resized/1d706cb6f1949b55991092973d95148c.jpg
cache/resized/ecffbcfb8bac78963ae56a05d2560b58.jpg
cache/resized/9a9f1bc0cf3df1ed215a282cd371a5d6.jpg
cache/resized/72d908e6ef6a94bcf2850aa7a989653a.jpg
cache/resized/c64daa023b842e341fffbf81d09168b8.jpg
cache/resized/d6156f396a57ccefa897e744b0601ca5.jpg
cache/resized/cf6b4c4025cf6854d0e95517b88ed0e2.jpg
cache/resized/6a627a9fd146f95119a2db48bc0d54bb.jpg
cache/resized/ae435000b7bfc4c0401507392155e3ac.jpg
cache/resized/3ef4e44534374aa1a470d3988e8e0e4f.jpg
cache/resized/85c5d744351d73bf2a3318b0645bfd27.jpg
cache/resized/837b0ff6b7228bb6b7828dfd67f1a163.jpg
cache/resized/68c398991d807f8050034971a5ad8949.jpg
cache/resized/799ea83dfdf8f0299b09a6484961352d.jpg
cache/resized/1e05ed42bc48a8bbfc8993c9bccb2ce8.jpg
cache/resized/89a1e5d25bd7d8ffc2c2f7fb1674c81c.jpg
cache/resized/4265b4e969d4afe461e42ffdff341937.jpg
cache/resized/e0cdf359b747a570d9d7f2134e71fa66.jpg
cache/resized/3ed7864eb79f5be198946ba5302f0772.jpg
cache/resized/44dfd7618c297504a7defe573149e63f.jpg
cache/resized/7a5a9d483f518e1df00247fe6f6d5c61.jpg
cache/resized/428b29bf1efea7fdec58463c9894a5e5.jpg
cache/resized/9b5cd5e384c2516b3816ee0200932b7a.jpg
cache/resized/8c3cf4c25a3f52d3ebdacaf8c1e8b1bf.jpg
cache/resized/63fe1cf0a8a01b83faa0b2f710d697ec.jpg
cache/resized/ad3756a260746372b93a3266b42491aa.jpg
cache/resized/b882a6d1bb0c260836227eebba28f8cf.jpg
cache/resized/86a907abc19f0cc762203e004f4826ac.jpg
cache/resized/99e40064f7e5ff3a57e8bd93dabc596c.jpg
cache/resized/df745e014be43273d60d7e86e08170bf.jpg
cache/resized/6beeff275b6d66da71eaed5537f57bd3.jpg
cache/resized/1f0214d6fab02982b4be7e4f9e13efdc.jpg
cache/resized/fad112ab2a007c3c84efd922db90998d.jpg
cache/resized/18cc2eb631ca6ceeccad0257fa0f9c07.jpg
cache/resized/bb59321b658a09d085f5df4a91a3b2b7.jpg
cache/resized/46fb870834bb26f124de6a3381ce351d.jpg
cache/resized/e9bf6abe23f8bf86056a48f01c7b74c6.jpg
cache/resized/86bdb8e0e7d05a5b23217456033ca5de.jpg
cache/resized/eaf919eb12e4b43e18a6b762123afc5b.jpg
cache/resized/36d5c1ab512a34f6ac39cefa92f3497f.jpg
cache/resized/174c4519071de9349c045a4d167c4b87.jpg
cache/resized/bba1c81639ac074a9495f13c1e17405e.jpg
cache/resized/b5b7d1cc7ef2a9ec205b68339e6e0f5d.jpg
cache/resized/705ca36e0f8383953044955cf9cea3ee.jpg
cache/resized/4648e40a420ab09abd335d63aaf954d4.jpg
cache/resized/23328e7c7ec2250b50ab4aa35276a56a.jpg
cache/resized/2550a73bb47880d5f7a40e6783576932.jpg
cache/resized/f5c303ebc0f8683781da81c1e13bca44.jpg
cache/resized/8d244ed3f44f4348c87225edd4f008df.jpg
cache/resized/2608ec1da89e1b1a5ca8932befe391e1.jpg
cache/resized/05d50e1b520a94ebee6d8a7c82acdfaf.jpg
cache/resized/7b6f6bfdf8c533610f511332eed8f160.jpg
cache/resized/d82318a363de79c9821f3db7661ddb67.jpg
cache/resized/70115e69de55ed3a494be4ed1abab02f.jpg
cache/resized/79e449c046622ecf29624e53cc28ad6b.jpg
cache/resized/722e5332cafa1a0fcf855d0bac5db1ec.jpg
cache/resized/bbb532e69cd0e70157de5aafa9722765.jpg
cache/resized/7a19362e40d5983d3624cedb45724b11.jpg
cache/resized/e1a3c7960918abdd61f09f1241bc1373.jpg
cache/resized/c9398c8849112f954ad8880089de9330.jpg
cache/resized/dce7bd284e88e7425d936543478e26d8.jpg
cache/resized/d919a5cd16fe1fe94490e704bb393346.jpg
cache/resized/452f01acc576b2e2a17fa903cb609579.jpg
cache/resized/b04a2288a45e083854bb5435facfe2eb.jpg
cache/resized/fba45aa92db8c25da9133a985a4e9ab2.jpg
cache/resized/c336552023ed161d9d3c0d0551c73a66.jpg
cache/resized/32f7a6d7c56f4ef3d4667be82f9c47be.jpg
cache/resized/7fa678cc911a7deca6e98c62682a8593.jpg
cache/resized/b26ecb3999cef5129ae8aabeadbace5c.jpg
cache/resized/ca7120715acef2fbeeddf645e0ae6de2.jpg
cache/resized/34f76e926332a9acbb8460b43e37c53d.jpg
cache/resized/c03122727c008af3ae1dee7c3a39a600.jpg
cache/resized/fa00a63cc4eb5db213e119c5115a3d3e.jpg
cache/resized/efbabe9cea1c64a4f98864cd0568f0da.jpg
cache/resized/9f2cf9f8daf3cbb419940328947570d3.jpg
cache/resized/01df304c243703e78a5b02fe791f6f6b.jpg
cache/resized/e0f3e801484013c66fc5b6e18bcbee4c.jpg
cache/resized/ee19c4c11d97adad602e2580e6b6bfbe.jpg
cache/resized/7d4d077844365665064ea7ee810d81bd.jpg
cache/resized/6dca9c63fda11fc89489d6a9468ba99c.jpg
cache/resized/d743039e996d2f017b5d7d0f519960df.jpg

اخبار کمیته علمی کنفرانس

cache/resized/863461467f5e3762dcfb8b0657918082.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر ماریان قازاریان، معاون فناوری اطلاعات  دانشگاه ملی ارمنستان، عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/9c0b5c37ed15ef5558c5f5518787efac.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر آرا هوانسیان، دانشیار دانشکده مدیریت و تکنولوژی دانشگاه ملی ارمنستان، عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/a1b0064b9b58479cde30f26248c57b72.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مهدی محمدی نسب، عضو هیأت علمی دانشگاه قم، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/b07c7049036dac526d833d178c6e5923.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، پروفسور هاب مارزانا  ویتک هاجوک به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/0970f2fde0558f86a04f881d856fe5d2.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مالگورزاتا دنکیوچی به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/d8b6a5f8a3d15d0812fead5148085dc7.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر رنتا اولنیک به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/d1b4aa48e8e14d037da7461bb1ab624a.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر آنا کاتانویچ عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/f52938f0376e512068a582fe12164377.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر پل پلاتک به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/fac698f940339b1d9027bdd0ea43ddc3.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر امیر روشن بخش قنبری، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران به عنوان عضو جدید کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/258c75ea5102fbc2244ff416aad1ec73.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، حمیدرضا کارگر، عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کارهای پیشرو در پیاده سازی استراتژی تولید سبز و ...
cache/resized/bc9e1d154a40d385e000189f1dfd8aa4.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سید سجاد موسوی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/a6649e589de3fed19e2a7518f04f37b4.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مهدی یاراحمدی خراسانی، مدرس دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.
سخنرانان و مدعوین بین المللی کلیدی
cache/resized/1adb7a3517d3873a1eb91c866dda8294.jpg
cache/resized/205cbee238127bf2c081e4febde1c775.jpg
cache/resized/98a2993c549379e3fb515c60caea3a7f.jpg
cache/resized/8ac61b7830f4639e0a40c78e2ef754e9.jpg
cache/resized/0aa6b71feef49a376e9e79dddb774ccc.jpg
cache/resized/2268755a4cfe058fcc270a54e6b217bd.jpg
cache/resized/c9b5fe47b0f494bb5f640ed2eb9bd70e.jpg
cache/resized/a47634eaf9146709c771f8bca4afaf66.jpg
cache/resized/8e31c81b0ba072cb14dd322da23e1ee8.jpg

   

کمیته علمی کنفرانس
cache/resized/db819152b2c122c231608307d15c6700.jpg
cache/resized/b08d351797bae4799c07b356bf575ade.jpg
cache/resized/ea110ab77e76747df49675bbdbb682b8.jpg
cache/resized/2c29925264fd04e2d21d264b3028eb7f.jpg
cache/resized/3fb21655a379b5729f172cb52e2a3346.jpg
cache/resized/04c53e6955b61b4c741351799026871d.jpg
cache/resized/16d666e707f92002a76bfecc96ae683b.jpg
cache/resized/c912b642b3c34642e66691ee67d76d16.jpg
cache/resized/9b55d469cae17fd56c2a683bd1e1f1d9.jpg
cache/resized/1a69614630dfe5c4c32182b0e473d044.jpg
cache/resized/9eceeef0d67b574275ec4a01da63c452.jpg
cache/resized/e79a40b71372bd68f2baaeffa3b7a3df.jpg
cache/resized/f22191c9f4c0588276b9bdf706c44dce.jpg
cache/resized/71087d8f4a690a5dbfabecf735b727cd.jpg
cache/resized/552ec12b00bea476984b658389e02e6f.jpg
cache/resized/fc746a49b4dddcafdbbb773fbe252d22.jpg
cache/resized/c0b3270891dae4b2476e634be235668d.jpg
cache/resized/bf3e98274ae4fc67a7bf0d63c3818807.jpg
cache/resized/52ebde9364d76c3ce3d8eed8122f85c9.jpg
cache/resized/d6161423a08316920d257dacd70a1431.jpg
cache/resized/a056e1a6db3f0bffb0be86a1c86cfe8b.jpg
cache/resized/21248aa516b328c95ee7913b007e46e4.jpg
cache/resized/d87a193e50459220e0054c3baa122931.jpg
cache/resized/9c7400f80ef553cb5d0ef60f6fc999ef.jpg
cache/resized/77996d1e801ca64602689cdcf8525ae9.jpg
cache/resized/e3588258212c0ebacb8f763503ce9515.jpg
cache/resized/56ba15ba4dafcb7021d835a206625ef2.jpg
cache/resized/74a758dd42899c7b46fe910ce2f586ea.jpg
cache/resized/217ad7e485776ae1ac23d8e268307bc6.jpg
cache/resized/b56059ab16d23a6e028c177e939e18e9.jpg
cache/resized/ac2789166139062d8d44308f372b9656.jpg
cache/resized/2e287b6f27915d43a53520ec632e0327.jpg
cache/resized/ebf743c9140407d4cd2a00cab2c0d625.jpg
cache/resized/c7bd9c049dd52a2dfbbbb5e7d54493b4.jpg
cache/resized/0e7e36770f08a0d90dc917fa78248594.jpg
cache/resized/94bb51296d1f1652e9bad94c521c63f4.jpg
cache/resized/ed3412630b72e62120fb9b0c745aeed8.jpg
cache/resized/b9bed5bb87c3a7ad82aed75d035c0a4f.jpg
cache/resized/f4eaec321413c8f9cf98c75cab99f22c.jpg
cache/resized/d2d3d9a61cf32739bba6fddbcb781833.jpg
cache/resized/e9e46fce87cde7b39d692b00c4ee803b.jpg
cache/resized/0d87d1ff1c038c7d79cc0b56347da3b3.jpg
cache/resized/a449df02db4c5989fe34d0c1492c9571.jpg
cache/resized/8098a1d32e9f370260ff1608384746c1.jpg
cache/resized/252cbf7f77fd0c6ad86cb66473d3a392.jpg
cache/resized/2be5897c7e69a656e1dca4b8c48ace06.jpg
cache/resized/82ec00bb45a7ebaadde752bc8f52472e.jpg
cache/resized/da0fa3ad72be2c366925ee21671d9fb7.jpg
cache/resized/27a407bdfdae5ce0c1cd89bf763c99ec.jpg
cache/resized/216c2a9d93d0e95e6785f2e145ac95cf.jpg
cache/resized/20896be20168673e3cd38e9181873a15.jpg
cache/resized/9657638bdd0ebf19e566b660bd493325.jpg
cache/resized/365d2a8c50d542a2e4461ece551498ce.jpg
cache/resized/4f2d14373bc76a4f564624c7262f02e4.jpg
cache/resized/2115449b38a29ef9b926e655a1428a17.jpg
cache/resized/3559c4337e24f30fb75ae632a4c31123.jpg
cache/resized/2b0fb79f5e1ea1c6fd74be8e97d55262.jpg
cache/resized/c2310e772167454712de324c53773fcf.jpg
cache/resized/836fe17f8f22de7cc5c741c5a08e3705.jpg
cache/resized/da4c3e12e9e7098fca656bb4df67f731.jpg
cache/resized/9bb53b293a78ca76243f480709ea5527.jpg
cache/resized/0a4ae097a253c45124e932a107f44159.jpg
cache/resized/abd7ae6a0db6d7b38604ba07215a8b21.jpg
cache/resized/29ef2a6fd9a0abd271c129a3e2528c46.jpg
cache/resized/ec7e6f74b5f9277b5f87ec1ff897f6ea.jpg
cache/resized/b6d620afb027a6ba78e573e0e95bada0.jpg
cache/resized/b0a845bf7e73f837385bc45e0fcc9090.jpg
cache/resized/16276bc51466f9e9fd7befb83e14f92b.jpg
cache/resized/365242f39eb79ed75214c9e0b800b7fb.jpg
cache/resized/930e2d24509c2cf930d933e9a21ae600.jpg
cache/resized/ea5e5dad2cb7a55261fb8ef04abb717b.jpg
cache/resized/cb650bedaa3834d9846fbb854980a4ac.jpg
cache/resized/13b86ea06fa3c15f5d669ff0e440fb4c.jpg
cache/resized/18bb03929d796a5eaea1378b9651f64c.jpg
cache/resized/71879a1e3959c9caedfe4b89f51a30b0.jpg
cache/resized/f53d1d6fb12f2e14de716efad5b01d4e.jpg
cache/resized/a6660a9cfb75d681aa42d45758ceb36a.jpg
cache/resized/220854dcace354a0926d804dabf12b15.jpg
cache/resized/84683c9716a3bd3d443a088356acd4fd.jpg
cache/resized/1977004af5315d15a2e5a02e9b0d09f4.jpg
cache/resized/2d951d5d87dc3248ac526fc2fc04474d.jpg
cache/resized/1880551158fb2e7238850f7621528752.jpg
cache/resized/25261afa66d7f974b5dcb8fd686e3076.jpg
cache/resized/3dac514b891ebe578eab4a8f29170ae1.jpg
cache/resized/0180d6d4e6d24a320d7dfd96d0a5671f.jpg
cache/resized/3ff8d5a981e14fededcedba720868400.jpg
cache/resized/9fc4b4669d1fec5d8ee76ac1841f994d.jpg
cache/resized/1fe54672d912f0fd4b8ce910c0a8dbe8.jpg
cache/resized/405930468b3afa66a9484a3af86ab85d.jpg
cache/resized/93cc88395ad772d042becb1e2bbeed6b.jpg
cache/resized/dbcaf6864a74ef6e7efa5b5e71a4bec8.jpg
cache/resized/2ae956a1cdc76a3e7d1476e13edc4058.jpg
cache/resized/085552fc8c02a95c61ab5407258bedd6.jpg
cache/resized/a1dbbe03cc73fe203b93357d61d3fae0.jpg
cache/resized/ddc8495d78abded5b24b0804bead2bda.jpg
cache/resized/4cf4f0d8e4cf03c3782470c80ee2ed74.jpg
cache/resized/88bb742c35abcd979a3fac75607d6bc8.jpg
cache/resized/1271ef2a2dcfecb5745b9f5d99ea96fd.jpg
cache/resized/b3e597fc8b69b933d63189778bfe53c0.jpg
cache/resized/c0abafea7fc35713ca97e8c3d4abc628.jpg
cache/resized/e6819e5e241d7e1785edc01c739a419f.jpg
cache/resized/a98209620ff5270cd0de872cee781914.jpg
cache/resized/814b198ebc36f60fd5a337327c6b28b0.jpg
cache/resized/fe8578f3af531ca592b925ad3951d622.jpg
cache/resized/58c7892a7b1cd8851225808d6331d576.jpg
cache/resized/d207009791f2266605d43dd9e5302ca1.jpg
cache/resized/2e8e761d7ddac8208aaf163f70a845ea.jpg
cache/resized/316959b8695fe6dc680e876994e236b8.jpg
cache/resized/1e95b42f81818f0d8ca7b33ad937c39e.jpg
cache/resized/183219dcb803e0a8e3774df3e0b5f992.jpg
cache/resized/b3e676029a9b9e3e30fe8247923afae7.jpg
cache/resized/0c734c39fc5dcfbd8cae3b224e955461.jpg
cache/resized/6f23ec560e90bb2533403514af5b6a6b.jpg
cache/resized/89fd8f73291663e67573e589e94d0d16.jpg
cache/resized/fb455c4df86eea4b7e337fac7f59b97a.jpg
cache/resized/d48501f5e50ddd912a1106e7141fa084.jpg
cache/resized/0cece7247b62e3277911649154d3b880.jpg
cache/resized/caae5f1b8a5d9dbff62e865f9960d36e.jpg
cache/resized/c5f731f3e8b0e1e06a84af7f4e03ee8a.jpg
cache/resized/caef4d5a376e980422cecf53e484ca31.jpg
cache/resized/57248022971aadc778b07b886e5eae26.jpg
cache/resized/daa8b196215c2c550670d1ad9b43afb1.jpg
cache/resized/d538452f147016b57dcf26b565914fbd.jpg
cache/resized/65d1248fa7646a59f951632ecc93eac8.jpg
cache/resized/1e9c7b5e770e4c986bcae1e83b9d2965.jpg
cache/resized/ab9230b65961f82922a98319d4770d3c.jpg
cache/resized/506be05b3403467a956e5902ed3ef39f.jpg
cache/resized/1f9d4260da2904b694146c97aeaa8f41.jpg
cache/resized/34a5bf1599c159060b4ebf15c2fcc34c.jpg
cache/resized/7392078f6e021ab2b61af54c70248961.jpg
cache/resized/1ab28c56f8e893259c98aa04061a027d.jpg
cache/resized/0c30651e9bf80fbabdd852625ea0759b.jpg
cache/resized/76b6f7a2fed2644dfd5991031868b498.jpg
cache/resized/222b3b03882e214c7b6432deba3c96aa.jpg

حامیان معنوی، سازمان های حاکمیتی

حامیان علمی، دانشگاه ها و مراکز علمی

حامیان معنوی، انجمن ها و موسسات صنفی

حامیان علمی، انجمن ها و موسسات علمی

حـامـیان رســانه ای و فــرهنـگی

حـــامیـان مــالـی کــنفــرانـس

حامیان کنفرانس گذشته

دبیرخانه دائمی کنفرانس

 انجمن مدیریت راهبردی ایران

 آدرس: تهران، کوی نصر(گیشا)، خیابان نهم، پلاک ۳۲، واحد ۰۱

.

 فکس: ۴۳۸۵۲۱۲۵ - ۸۶۰۱۷۰۸۵-۰۲۱

 تلفن: ۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸ 


..:: تمام حقوق متعلق به کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک می باشد ::..

 

طراحی سایت توسط

 طراحی سایت منصور